(Pre)logopedie Veeneman Bak

Werkwijze en vergoeding

U kunt in onze praktijk terecht mét en zonder verwijsbrief van een arts. Als u zonder verwijsbrief komt zal er eerst een screening gedaan worden. Als de logopedische hulpvraag dan duidelijk is kan er indien nodig nader onderzoek gedaan worden en gestart worden met de behandeling. Als uit de screening blijkt dat er nader onderzoek door een arts wenselijk is dan verwijzen wij u terug naar de huisarts. Voor prelogopedie geldt dat er altijd een verwijsbrief nodig is.

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Mocht uw verzekering de directe toegankelijkheid niet vergoeden dan kunt u altijd een verwijsbrief vragen bij uw huisarts.

Logopedie wordt 100% vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor kinderen onder 18 jaar geldt er geen eigen risico.