(Pre)logopedie Veeneman Bak

Wie zijn wij?

                                               

Vivian Bak (linker foto), preverbaal logopedist:

Ik heb mijn opleiding logopedie gevolgd aan de HAN in Nijmegen. In 2002 ben ik afgestudeerd. Na mijn studie heb ik korte tijd in het speciaal onderwijs gewerkt, maar sinds 2003 ben ik werkzaam in de vrije vestiging en dat bevalt me prima. Ik behandel (jonge) kinderen met een achterstand of stoornis in de spraak-taalontwikkeling. Ook ben ik thuis in de behandeling van afwijkende mondgewoonten (duimen, speen- vingerzuigen, verkeerde slik) bij kinderen. Ik heb een verdiepingscursus gevolgd om dit te behandelen met oro myofunctionele therapie (OMFT). Daarnaast heb ik me de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in de prelogopedie. Dat betekent dat ik inmiddels veel ervaring heb en scholing heb gevolgd op het gebied van de behandeling van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Ik heb zeer veel affiniteit met dit deel van mijn vak.

 

Karin Veeneman (rechter foto), logopedist:

Mijn opleiding voor logopedist heb ik gedaan in Hengelo. In 1990 ben ik afgestudeerd en aansluitend heb ik een aantal jaren algemene taalwetenschap gestudeerd, waarnaast ik ook als logopedist aan het werk ben gegaan. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de vrijgevestigde praktijk voor logopedie die ik had in Lelystad. Hiernaast heb ik gewerkt in het onderwijs voor zeer moeilijk lerende en zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Mijn werkervaring spitst zich toe op (jonge) kinderen met spraak- en/of taalontwikkelingsproblemen en kinderen met lees- en/of spellingproblemen. Sinds augustus 2016 ben ik werkzaam in deze praktijk en heb ik me gespecialiseerd in behandeling van kinderen met syndroom van Down, oro-myofunctionele therapie en eet- en drinkproblemen bij (zeer) jonge kinderen. 

 

Onze praktijk is kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is onze praktijk DTL-proof wat betekent dat wij ook via de Directe Toegankelijkheid Logopedie mogen behandelen. Dat houdt in dat u in sommige gevallen geen verwijzing nodig heeft om u of uw kind aan te melden bij onze praktijik. Niet alle verzekeraars vergoeden behandelingen via DTL. Het is daarom raadzaam om dit na te kijken in uw polis.